Irsko

V říjnu 2014 jsem se zúčastnila kurzu v Dublinu nazvaného ´Immersion in Irish History, Culture and Literature´. Velmi jsem si ho užila. Tento dvoutýdenní kurz proběhl na jazykové škole ´The Linguaviva Centre´ v Dublinu pod vedením paní Fiony, nabídl však také setkání, workshopy a přednášky jiných významných osobností, jimiž byli např. autorka Ita Daly, vypravěč Richard Marsh nebo Dermot Nolan, vedoucí pracovník v oblasti státních financí. Během kurzu jsme se zabývali historií Irska, diskutovali o důležitých událostech na základě uložené četby, dozvěděli se informace o mezinárodně známých i v Čechách neznámých autorech, četli a pracovali s jejich texty a při komentovaných výpravách do různých lokalit Dublinu jsme se dozvěděli, kde tito autoři žili, tvořili či se inspirovali. V rámci kurzu jsme navštívili důležitá místa jako je Národní muzeum, Muzeum spisovatelů, nebo ´Yeats exhibition´. Paní Fiona všude prováděla zajímavý výklad a odpovídala na mnohé otázky. Součástí kurzu bylo také představení herce Neila O´Shea v Muzeu spisovatelů, který ztvárnil postavy z děl irských autorů a přiblížil tak světoznámá díla. Lektorka kurzu také pracovala s irskými filmy, jež poukazují na různé aspekty života či odráží důležitá období, jejich ukázky zasadila do historického a sociálního kontextu a filmy okomentovala. Dalším tématem byla irská hudba, kdy jsme se dozvěděli důležitá fakta z historie i současnosti. Nedílnou součástí byly diskuze na téma ,,Irsko a náboženství“, které bylo přiblíženo z osobního úhlu pohledu i na základě historie. Mnohá místa, kde se historické události odehrávaly, byla v rámci kurzu navštívena a představena, např. vězení ´Kilmainham Gaol´, kde došlo v roce 1916 k popravě vůdců povstání. Během pobytu jsme také shromažďovali informace ke svému vlastnímu projektu, kterým jsme kurz zakončili. Téma jsme si zvolili na základě vlastního zájmu a týkalo se zmíněných osobností, zajímavých a důležitých míst, událostí, zvyků nebo legend.