Irsko Cork

Kurz s názvem „Teacher Refresher course CLIL“  se konal od 6. do 17.července 2015 ve městě Cork  na jihu Irska. Zúčastnilo se ho celkem 7 učitelů ze Španělska a České republiky. Výuka probíhala ve škole „Cork English college“ a byla rozdělena na dopolední a odpolední část. Dopolední část byla věnovaná výuce jazykových dovedností a také výuce gramatiky, slovní zásoby nebo výslovnosti. Odpolední hodiny byly zaměřené na metodu CLIL, která spojuje výuku cizího jazyka s nejazykovým předmětem. Z těchto setkání jsme si domů odvezli nápady do našich hodin. Součástí výuky byla i přednáška o irské mytologii a legendách nebo návštěva areálu tamní univerzity s průvodcem. Také jsme měli možnost seznámit se se základními principy irského vzdělávacího systému a porovnat ho s naším. Jedno odpoledne nám vyučující představil irskou hudbu a typické hudební nástroje, a škola pro nás zajistila i večer s výukou vybraných irských tanců. O víkendu jsem navštívila nedaleký hrad Blarney castle nebo muzeum ve městě Cobh. V rámci prohlídky města Cork jsme také navštívili budovu bývalého vězení. Díky ubytování v hostitelské rodině jsem měla příležitost komunikovat i mimo vyučování a dozvědět se zajímavosti ze všedního života. Také jsem ochutnala irskou kuchyni.

Po skončení kurzu jsem ještě v rámci svého výzkumu navštívila další historické památky, např. mohyly Newgrange, památník bitvy na řece Boyne nebo klášterní komplex Glendalough.