Anglie

Southampton, Anglie

Ve dnech 28.6. – 10.7.2015 se uskutečnila druhá plánovaná mobilita  v  rámci projektu Erasmus+ na naší škole, a tou byla má účast na kurzu pro středoškolské učitele angličtiny v jihoanglickém univerzitním městě Southamptonu.

Kurz se soustředil  na kreativní aktivity a motivační materiály pro výuku anglického jazyka, ale nabízel také exkurze, semináře a přednášky týkající se řady  témat ze současného života ve Velké Británii. Jednou z největších předností kurzu byla příležitost navštívit hned dvě britské střední školy a vidět několik britských učitelů a žáků přímo při práci v hodinách. Současným trendům  a problémům  britského školství byla věnována rovněž velmi fundovaná přednáška, kterou přednesl Mark Bagust z Cantell Mathematics and Computing College, Southampton. Další velmi přínosnou součástí kurzu  byl workshop zaměřený na divadelní hru Williama Shakespeara Measure for Measure, předkládanou do češtiny jako Půjčka za oplátku,  nebo Něco za něco. Zevrubná analýza této divadelní hry, s důrazem na typické rysy Shakespearovy dramatické tvorby obecně, byla  vedená  profesorkou anglické literatury Dr Eileen Fitzgerald, která působí na univerzitě ve Winchesteru. Hned den poté následovala exkurze do Londýna a shlédnutí  zmíněné  Shakespearovy hry na místě k tomu nejpříhodnějším, a sice na jevišti divadla  The Globe. Do programu učitelského kurzu byla dále zařazena i přednáška o imigraci a multikulturním charakteru  Velké Británie, podaná Robinem Correou.

Během tohoto téměř dvoutýdenního kurzu zbyl čas i na poznávání historického certra města Southampton, kterým nás provedl velmi zkušený turistický průvodce Don Robertson, který v tomto městě prožil téměř celý svůj život. A jelikož je město  Southampton,  nedaleko Winchesteru, někdejšího hlavního města Británie, jeden den kurzu byl věnován návštěvě tohoto malebného historického  města, zejména pak prohlídce slavné Winchesterské katedrály, která patří mezi největší chrámy  v Anglii. V neposlední řadě je myslím nutné vyzdvihnout ještě jednu stránku kurzu, a to skutečnost, že po dobu trvání kurzu bydlí naprostá většina pedagogů v místních rodinách. To umožňuje v podstatě nepřetržitý a ničím nenahradiltelný kontakt jak s anglickým jazykem, tak i s ostatními aspekty anglické společnosti.

Zároveň  se mnou se letního kurzu v Southamptonu  zúčastnili pedagogové z Německa, Polska, Maďarska, Francie a Itálie, měli  jsme tedy vedle velmi bohatého programu také jedinečnou příležitost navzájem se podělit o zkušenosti s výukou. Navíc díky získaným kontaktům na zahraniční školy bude možné plánovat i další spolupráci, například mezi našimi studenty a jejich vrstevníky na tamních školách.

 

 


Fotogalerie: Anglie

/album/fotogalerie-anglie1/dsc-0222-jpg/
/album/fotogalerie-anglie1/dsc-0135-jpg/
/album/fotogalerie-anglie1/dsc-0138-jpg/
/album/fotogalerie-anglie1/dsc-0139-jpg/
/album/fotogalerie-anglie1/dsc-0140-jpg/
/album/fotogalerie-anglie1/dsc-0142-jpg/
/album/fotogalerie-anglie1/dsc-0144-jpg/
/album/fotogalerie-anglie1/dsc-0154-jpg/
/album/fotogalerie-anglie1/dsc-0156-jpg/
/album/fotogalerie-anglie1/dsc-0160-jpg/

—————